My status ICQ – 217 018 158       

Hypotéky na míru, dle vašich pÅ™edstav:

 • Rodinný  dům,  pÅ™ípadnÄ› včetnÄ› nemovitého a movitého pÅ™íslušenství (napÅ™. Bazén, garáž, plot, kuchyňská linka)
 • Byt  v osobním vlastnictví
 • KoupÄ› bytového domu
 • Nebytové prostory za pÅ™edpokladu, že se realizaci investičního zámÄ›ru stane bytovou jednotkou
 • Administrativní budova, polyfunkční budova
 • Bytová jednotka  v družstevním vlastnictví (úhrada členského podílu bytového družstva)
 • KoupÄ› rekreačního objektu určeného  k individuální rekreaci
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace nebo oprava nemovitosti
 • Stavební pozemek
 • Zhodnocení pozemku (výstavba inženýrských sítí)
 • Vyrovnání dÅ™íve poskytnutých úvÄ›rů a půjček na investice do nemovitosti
 • VypoÅ™ádání spoluvlastnických a dÄ›dických nároků k nemovitosti (vč. VypoÅ™ádání SJM po rozvodu, odstupného v rámci darovací smlouvy k nemovitosti)
 • KoupÄ› podílu na obchodní společnosti – pouze v souvislosti se získáním užívacího práva k bytu
 • Refundace – zpÄ›tné proplacení klientem již zaplacené investice do nemovitosti

Co nabízím:

 • Nezávislé posouzení hypotéky u různých bank.  Respektujeme pÅ™itom Vaše priority (výše hypotéky, rychlost vyÅ™ízení a náklady atd.). Vybereme tu nejvhodnÄ›jší. Jiná hypotéka je totiž vhodná na výstavbu a jiná na koupi nemovitosti
 • Spolupracujeme s významnou makléÅ™skou společností Fincentrum a.s. už pÅ™es 2 roky, možnost snížení úroků až o 1 % oproti konkurenci
 • Podmínky vyÅ™ízení jako u V.I.P klienteli
 • VyÅ™ídíme pro Vás všechny další potÅ™ebné finanční produkty (napÅ™. životní pojištÄ›ní, pojištÄ›ní nemovitosti a nebo  vinkulace pojištÄ›ní)
 • Asistence pÅ™i zajišÅ¥ování veškerých podkladů pro banku + pÅ™ípadná asistence v bance
 • Profesionalitu, spolehlivost a časovou flexibilitu
 • Následný servis. Nezávislé posouzení Vašich smluv u pojišÅ¥oven a optimalizaci stávajících účtů. Cílem je zaměřit se na platby, které jsou jen nezbytnÄ› nutné. Nechcete pÅ™ece pÅ™eplácet pojišÅ¥ovny!!!
 • Můžeme pÅ™ijet kamkoliv za Vámi
Už nemusíte sami obíhat banky a zjišÅ¥ovat nejlepší podmínky.
ÄŒas jsou peníze a já Vám je pomůžu ušetÅ™it!!!

FINInfo

. Hypotéky všech bank na jednom místÄ›!!!

. V.I.P sazby, rozdíl až o 1 % oproti konkurenci!!!

. Zpracujeme Vám nejvýhodnÄ›jší nabídku!!!

. Neinkasujeme žádné poplatky ani provize!!!

. Domluvte si nezávaznou schůzku!!!

 Co získáte:

 • srovnání nÄ›kolika bank z hlediska jejich nabídek (výhodnosti a nákladovosti)
 • možnost získání individuálních podmínek nižších úroků
 • pÅ™ehled o možných finančních produktech a jejich možnosti využití pro Vás v běžném životÄ› (financování bydlení, evropskou rentu, zajištÄ›ní a investice)
 • více času pro sebe a rodinu
 • asistenci pÅ™i vyÅ™izování úÅ™edních dokumentů
 • následný zákaznický servis

ZJEDNODUŠTE SI PRÁCI!!!

POMŮŽEME VÁM NAJÍT
SPRÁVNÉ Å˜EŠENÍ!!!